ADOLESCENTS

Samarbejde

Flere af landets store institutter og organisationer, styrelser, ministerier samt en række kommuner står bag den fælles undersøgelse af unge.


Undersøgelsen skal give skoler, uddannelsesinstitutioner, kommuner og forskningsinstitutioner det datagrundlag, der er behov for i arbejdet med at monitorere børn og unges trivsel, sundhed og risikoadfærd og dermed bidrage til at styrke og målrette indsatser i og på tværs af landets kommuner. For at etablere den bedste indsats er det væsentligt, at man kender udgangspunktet. Fx hvor mange der ryger hash, hvor mange der har det svært med at passe sin skolegang osv.


Ungeprofilundersøgelsen er en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der systematisk indsamler data om målgruppen og giver kommunerne et faktuelt grundlag at tilrettelægge lokale indsatser på.  


Målet er at få så mange kommuner med som muligt de kommende år. Da undersøgelsen ligger på Skolesundhed.dk, som er gratis at anvende til og med 2017, er det også gratis for kommunerne at deltage i Ungeprofilundersøgelsen i disse år.


Partnerskab bag ungeprofilundersøgelsen