INFANTS

Samarbejde

Relevante faggrupper i kommunen kan ud fra målinger via Skolesundhed.dk hente eksakt viden om småbørns trivsel og sundhed.