ABOUT

Organisering

Det kommunale repræsentantskab

Det kommunale repræsentantskabs opgave er at sparre og erfaringsudveksle samt at sikre kommunernes indflydelse og medejerskab. Repræsentantskabet kender Skolesundhed.dk rigtig godt og er et stærkt netværk for det fremtidige arbejde med at udbrede, forske og udvikle Skolesundhed.dk. Repræsentantskabet sparer og videndeler til gavn for børn og unges trivsel og sundhed. Skolesundhed.dk tilstræber at både skole- og sundhedsområdets interesser er repræsenteret i det kommunale repræsentantskab. Sekretariatet for Skolesundhed.dk betjener det kommunale repræsentantskab og deltager derfor i repræsentantskabets møder.

I det kommunale repræsentantskab sidder en repræsentant fra hver region samt en fra hver af følgende storkommuner: København, Aarhus, Aalborg og Odense (hvis de er deltagerkommuner i Skolesundhed.dk).
Er der emner I gerne vil have bragt ind i det kommunale repræsentantskab, eller er I interesserede i at høre andre kommuners erfaringer med at anvende Skolesundhed.dk, er I velkomne til at kontakte en af de kommunale repræsentanter.


Medlemmer af det kommunale repræsentantskab pr. 7. marts 2016:

Anders Linde Seekjær – Formand og repræsentant for Odense Kommune
Odense Kommune – andls(a)odense.dk/51 77 73 62

Vibeke Fogh – næstformand og repræsentant for Region Sjælland
Vordingborg Kommune – vifo(a)vordingborg.dk/29 65 82 75

Pia Ballentin – Repræsentant for Region Nordjylland
Mariagerfjord Kommune – pibal(a)@mariagerfjord.dk/97 11 32 31

Jane Rüdiger – Repræsentant for Region Midtjylland
Favrskov Kommune – janr(a)favrskov.dk/89 64 24 66

Finn Bruncke – Repræsentant for Region Syddanmark
Sønderborg Kommune – fbrn(a)sonderborg.dk/27 90 50 35

Eva Falk Winther – Repræsentant for Region Hovedstaden
Gladsaxe Kommune – evfawi(a)gladsaxe.dk/51 59 57 50

Anette Østergaard – Repræsentant for Aarhus Kommune
Aarhus Kommune - anos(a)aarhus.dk/51 57 51 86 

Pernille Lyngbye Lind – Repræsentant for Københavns Kommune
Københavns Kommune – (BARSEL)

Nanna Katrine Andersen – Repræsentant for Københavns Kommune
Københavns Kommune – gu4n(a)buf.kk.dk/40 29 78 94

Tommi Nielsen – Repræsentant for Aalborg Kommune
Aalborg Kommune – tommi.nielsen(a)aalborg.dk/25 20 19 15
Forskningsudvalg

Forskere har stor interesse i de data der indsamles via Skolesundhed.dk. Derfor er der nedsat et forskningsudvalg, som i hvert enkelt tilfælde tager stilling til, om et forskningsprojekt lever op til gældende lovgivning på området. Kommunerne ejer selv data. Det er derfor kommunen der herefter skal give den endelige tilladelse til, at data bliver anvendt til forskning. Kommunen er det sidste led og kan altid takke nej til at lade sine data indgå i et projekt.


Fagligt panel

Der er nedsat et fagligt panel, som bidrager med faglig og praktisk viden i forbindelse med udviklingen af Skolesundhed.dk. Panelet består bl.a. af sundhedsplejersker, skoleledere, analyse-, sundheds- og skolekonsulenter.


Sekretariat

Der blev ved indgangen til 2015 nedsat et Skolesundhed.dk-sekretariat, som står for støtte til kommunernes implementeringsproces, udvikling og teknisk support. Se sekretariatet her.