ABOUT

Implementering og drift

Når en kommune implementerer Skolesundhed.dk, vil processen ofte indeholde følgende punkter:


Drøftelse og beslutning

Vi anbefaler, at de relevante forvaltninger indgår et samarbejde omkring Skolesundhed.dk. Dette giver de bedste forudsætninger for at implementere og anvende Skolesundhed.dk. Skolesundhed.dk’s sekretariat stiller gerne en repræsentant til rådighed til at deltagele i et møde i jeres kommune.


Implementeringsplan

Kommunen udarbejder en plan for, hvordan Skolesundhed.dk skal implementeres. Her kan sekretariatet ved Skolesundhed.dk bistå med inspiration fra andre kommuner.

Oprettelse af Superadministrator

Kommunen får oprettet en superadministrator på Skolesundhed.dk. Denne administrator har adgang til at indstille og klargøre kommunen til at anvende Skolesundhed.dk. Opgaverne er beskrevet i en udførlig manual. Derudover vil superadministratoren få en virtuel rundvisning på Skolesundhed.dk med assistance fra en medarbejder i Skolesundhed.dk’s sekretariat.


Klargøring af Skolesundhed.dk

Superadministratoren gør Skolesundhed.dk klar til brug i kommunen. Blandt andet ved at oprette brugere. Det er typisk sundhedsplejersker, børn- og ungelæger, skoleledere, skolelærere/pædagoger og eventuelt øvrige medarbejdere i kommunen der skal kunne trække data fra undersøgelserne enten på individ- eller gruppe niveau.


Opsætning af spørgeskemaundersøgelse

Superadministratoren opsætter kommunens spørgeskemaundersøgelser. Forud for opsætning af en spørgeskemaundersøgelse skal kommunen vælge hvilke årgange der skal deltage, hvilke spørgsmål der skal indgå i undersøgelsen og hvornår undersøgelsen skal gennemføres.


Udarbejdelse og udsendelse af informationsmateriale

Kommunen skal informere skoler, sundhedstjeneste, elever og forældre når der igangsættes en spørgeskemaundersøgelse. Det kan blandt andet gøres via SkoleIntra/ForældreIntra. Kommunen får adgang til inspiration til informationsmaterialet når de har indgået aftale med Skolesundhed.dk.


Undervisning af sundhedsplejersker og børn- og ungelæger

En medarbejder fra Skolesundhed.dk’s sekretariat underviser sundhedsplejersker og børn- og ungelæger i at anvende Skolesundhed.dk. Undervisningen foregår i kommunen og varer ca. 4 timer.


Gennemførsel af spørgeskemaundersøgelser

Spørgeskemaundersøgelserne gennemføres på de ønskede årgange i den periode kommunen har fastlagt. Kommunen kan vælge at gennemføre undersøgelserne på forskellige tidspunkter af året for forskellige årgange.


Anvendelse af resultater fra Skolesundhed.dk

Kommunen kan via Skolesundhed.dk generere rapporter, som kan drøftes og anvendes i skolernes, sundhedsplejens og kommunens arbejde. Så snart elever og forældre har udfyldt spørgeskemaerne i en undersøgelse, kan kommunen aflæse resultaterne via Skolesundhed.dk.