ABOUT

Data og sikkerhed

Behandling af data

Den tekniske del af Skolesundhed.dk er udarbejdet af Opus Consult ApS. De er også ansvarlige for databehandling og administration af data. Opus Consult ApS har mange års erfaring med kliniske databaser og følger Datatilsynets krav om datasikkerhed.


Data fra Skolesundhed.dk er underlagt og følger Lov om behandling af personoplysninger fra 2000. Loven fastsætter regler om, hvordan man må behandle personoplysninger. Personhenførbare data tilhører de deltagende kommuner som en del af deres sundhedsplejens journaler.

Kommunerne er forpligtet til at anmelde til Datatilsynet, hvis de indsamler personhenførbare data via Skolesundhed.dk.

Adgang til resultater

Kommunens brugere

Alle de medarbejdere der arbejder med børn og unges trivsel og sundhed i kommunen - herunder sundhedsplejersker, børn- og ungelæger, tandplejere, lærere, skolepædagoger, skoleledere, konsulenter og øvrige relevante medarbejdere - kan med fordel have adgang til resultaterne.

Kommunens superadministrator er ansvarlig for at oprette de brugere, der skal have adgang til kommunens resultater.

Rapporter

Kommunen undgår tidskrævende databehandling, da rapporterne genereres automatisk. Rapporterne indeholder grafer for hvert enkelt spørgsmål. Skolesundhed.dk tilbyder en række rapportmuligheder. Det er blandt andet muligt at lave rapporter for en enkelt klasse, en hel årgang eller flere årgange samlet – enten på en enkelt skole eller for kommunen som helhed. Rapporterne kan basere sig på alle temaer eller temaer omkring undervisningsmiljøet. Ligesom der fx kan differentieres på køn.

Data på CPR-niveau

På de årgange, hvor kommunen og sundhedsplejen ønsker det, kan elever og forældre besvare spørgeskemaet med CPR-nummer. Det er udelukkende sundhedsplejersken/børn- og ungelægen, der har adgang til individuelle besvarelser.


Alle andre brugere har kun adgang til data i form af grafer – og dermed ikke til data på individniveau.